Villkor för tryout

Våra villkor för tryout

Betalning
1. Blir du godkänd för tryouten så är din första betalning på 150 euro. Denna gör du inom 3 dagar. Efter det går förfrågan vidare till en annan spelare. Denna kan du betala direkt med kortbetalning. 

2. Resterande summa skall vara inne senast 15 maj. Vid sen betalning så har vi rätt att ta bort er anmälan. Ingen återbetalning av första 150 euro sker. 

Ångerrätt
1. Om ni ångrar er så sker ingen återbetalning på de första 150 euro du betalar in.

2. Ångrar du dig före 15 maj så behöver du inte betala slutbetalnng. Första 150 euro betalas dock inte tillbaka.

3. Ångrar ni er efter ni gjort slutbetalning så får ni tillbaka 550 euro av 750 euro. Övriga 200 euro får ni i värdecheck.

4. Ångar ni er med mindre 20 dagar kvar så sker ingen återbetalning.

Vid händelse av coronautbrott
Vid händelse att vi kort inpå måste ställa in på grund av Corona eller liknande händelse så sker återbetalning.

För spelare gäller detta:
Återbetalning av 550 euro av 750. Övriga 200 euro ges i en värdecheck på 250 euro som ni kan använda inom 1 år.